EN / 中文

瑞府莱于2006年到达中国,并在此后的几年里迅速适应了世界上这个发展速度最快的国家。

我们的营销机构坐落在黄浦区的核心地段,上海文化气息浓厚,离零售核心地区南京西路几步之遥,确保我们与最新的营销趋势保持一致。

黄埔区延安东路550号海洋大厦27层2755室
200001 上海,中国
What3Words +86 21 6466 8305
咨询 应聘

专注的团队

Matteo Matteo
Matteo
cobey cobey
cobey
Esther Esther
Esther
Alex Alex
Alex
Lara Lara
Lara
Janice Janice
Janice
Jennifer Jennifer
Jennifer 社交媒体助理
diane diane
diane
Siham Siham
Siham
Arnaud Arnaud
Arnaud 设计总监
Luc Luc
Luc
Selvi Selvi
Selvi
Lynn Lynn
Lynn 艺术总监
Naomi Naomi
Naomi
nicolas nicolas
nicolas
Tori Tori
Tori
Genie Genie
Genie
Adeline Adeline
Adeline 平面设计师
Dasha Dasha
Dasha 设计师
Theo Theo
Theo 数字策划
Anna Anna
Anna
Fion Fion
Fion
Audrey Audrey
Audrey
Phillip Phillip
Phillip
Margit Margit
Margit
Hugues Hugues
Hugues 首席财务官
Sam Sam
Sam
Yiping Yiping
Yiping 技术总监
Gini Gini
Gini 平面设计师
Laetitia Laetitia
Laetitia
Pomy Pomy
Pomy
Stephanie Stephanie
Stephanie

我们的地点

我们是一家国际创意公司,业务遍及全球,为我们提供具有地方特色的全球视角。