EN / 中文

瑞府莱于2006年到达中国,并在此后的几年里迅速适应了世界上这个发展速度最快的国家。

我们的营销机构坐落在黄浦区的核心地段,上海文化气息浓厚,离零售核心地区南京西路几步之遥,确保我们与最新的营销趋势保持一致。

黄埔区延安东路550号海洋大厦27层2755室
200001 上海,中国
What3Words +86 21 6466 8305
咨询 应聘

专注的团队

Kristy Kristy
Kristy
Hugues Hugues
Hugues 首席财务官
Ysan Ysan
Ysan
Emilie Emilie
Emilie
Luc Luc
Luc
Dinah Dinah
Dinah
Yiping Yiping
Yiping 技术总监
Gini Gini
Gini 平面设计师
Sam Sam
Sam
Andrea Andrea
Andrea
Janice Janice
Janice
Joaquin Joaquin
Joaquin
nicolas nicolas
nicolas
cobey cobey
cobey
Kathi Kathi
Kathi
Sora Sora
Sora
Selvi Selvi
Selvi
Armand Armand
Armand
Anna Anna
Anna
Matteo Matteo
Matteo
Lynn Lynn
Lynn 艺术总监
Ilan Ilan
Ilan
Adeline Adeline
Adeline 平面设计师
Genie Genie
Genie
Wilfred Wilfred
Wilfred
Xana Xana
Xana
Margit Margit
Margit
Arnaud Arnaud
Arnaud 设计总监

我们的地点

我们是一家国际创意公司,业务遍及全球,为我们提供具有地方特色的全球视角。